κλύω

κλύω
κλύω (Α)
1. ακούω (α. «πάντα γὰρ εὖ ᾔδησθ', ἐπεὶ ἐξ ἐμεῡ ἔκλυες αὐτῆς», Ομ. Οδ.
β. «οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ' ἔκλυον αὐδήσαντος», Ομ. Ιλ.
γ. «ἠέ τιν' ἀγγελίην στρατοῡ ἔκλυεν ἐρχομένοιο» Ομ. Οδ.)
2. μαθαίνω για κάποιον ή για κάτι, πληροφορούμαι (α. «αἱμοσταγεῖς νεκροὺς κλύουσα δυσμόρως θανόντας», Αισχύλ.
β. «κεῑνος, ὅν κλύεις ἴσως τῶν Ἡρακλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων», Σοφ.)
3. έχω μάθει, γνωρίζω («εἴ τι μὴ κλύεις τῶν ἀγγέλων», Σοφ.)
4. δίνω προσοχή, ακούομαι («οἱ δ' ἄρα τοῡ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πύθοντο», Ομ. Ιλ.)
5. παρατηρώ, αντιλαμβάνομαι («κλῡθι ἰδὼν ἀΐων τε», Ησίοδ.)
6. εισακούω την προσευχή κάποιου («κλῡθί μευ, ἀργυρότοξε», Ομ. Ιλ.)
7. υπακούω, πείθομαι σε κάποιον ή σε κάτι («κλύειν τὸν ἐσθλόν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει», Σοφ.)
8. διαδίδεται για μένα, έχω τη φήμη («κλύειν ἄναλκις μᾱλλον ἢ μιαιφόνος», Αισχύλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ανάγεται σε ΙΕ ρίζα *kleu- «ακούω». Ο ενεστ. κλύω σχηματίστηκε υποχωρητικά από θεματικό αόρ. -κλυ-ον (αντίστοιχο τού αρχ. ινδ. αορ. śruvam), που με τη σειρά του προήλθε από κάποιον αθέματο αόρ. από τον οποίο σώζονται η μτχ. κλύμενος και η προστ. κλῦθι (αντίστοιχη τής αρχ. ινδ. śrudhi), που προήλθε από μετρική έκταση ενός. τ. *κλύθι. Αντίστοιχοι τ. υπάρχουν και για το ρηματ. επίθ. κλυτός, όπως το αρχ. ινδ. śrutά- «αυτός που έχει ακουστεί» και το λατ. in-clu-tus «ξακουστός». Όλοι οι ανωτέρω τ. εμφανίζουν τη συνεσταλμένη βαθμίδα *Klu- (κλυ-) τής ΙΕ ρίζας. Η απαθής βαθμίδα *kleu- απαντά στο ρηματ. επίθ. κλειτός (< κλεF-ετός) καθώς και στο κλέος*. Το ρ. κλύω αντικατέστησαν νωρίς άλλα ρ., όπως είναι τα ακούω, πυνθάνομαι.
ΠΑΡ. κλυτός.
ΣΥΝΘ. αρχ. εισκλύω, επικλύω, κατακλύω, παρακλύω, προκλύω, υποκλύω].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • κλύω — hear aor subj act 1st sg κλύω hear pres subj act 1st sg κλύω hear pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύετον — κλύω hear aor imperat act 2nd dual κλύω hear pres imperat act 2nd dual κλύω hear pres ind act 3rd dual κλύω hear pres ind act 2nd dual κλύω hear aor ind act 2nd dual (homeric ionic) κλύω hear imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύον — κλύω hear pres part act masc voc sg κλύω hear pres part act neut nom/voc/acc sg κλύω hear aor ind act 3rd pl (homeric ionic) κλύω hear aor ind act 1st sg (homeric ionic) κλύω hear imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) κλύω hear imperf ind act 1st …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύῃ — κλύω hear aor subj mp 2nd sg κλύω hear aor subj act 3rd sg κλύω hear pres subj mp 2nd sg κλύω hear pres ind mp 2nd sg κλύω hear pres subj act 3rd sg κλύ̱ῃ , κλύω hear aor subj mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύετε — κλύω hear aor imperat act 2nd pl κλύω hear pres imperat act 2nd pl κλύω hear pres ind act 2nd pl κλύω hear aor ind act 2nd pl (homeric ionic) κλύω hear imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλυόντων — κλύω hear aor part act masc/neut gen pl κλύω hear aor imperat act 3rd pl κλύω hear pres part act masc/neut gen pl κλύω hear pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύε — κλύω hear aor imperat act 2nd sg κλύω hear pres imperat act 2nd sg κλύω hear aor ind act 3rd sg (homeric ionic) κλύω hear imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύομεν — κλύω hear pres ind act 1st pl κλύω hear aor ind act 1st pl (homeric ionic) κλύω hear imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλύῃς — κλύω hear aor subj act 2nd sg κλύω hear pres subj act 2nd sg κλύ̱ῃς , κλύω hear aor subj act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κλυούσης — κλύω hear aor part act fem gen sg (attic epic ionic) κλύω hear pres part act fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”